25.Projekt POWER - szkolenie online dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
szkolenia
Liczba godzin
3
Cena
bezpłatne
Odbiorca
inne, lekarze

Organizacja

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu związanym z podniesieniem kompetencji lekarzy, lekarzy dentystów, pielegniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej (weryfikacja na podstawie nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu).

Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w formie zdalnej (on-line). Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

 • Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
 • Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
 • Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
 • Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
 • Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
 • Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
 • Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
 • Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
 • Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
 • Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

 • Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
 • Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
 • Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
 • Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 

Szkolenie jest finansowane  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Proces rekrutacji na szkolenie:

 • przesłanie oryginałów wymaganych dokumentów (obligatoryjne) listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego):
  • Zaświadczenie z pracy, że lekarz, pielęgniarka, położna jest zatrudniona w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
  • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu
  • Załącznik nr 4 Wzór umowy dla uczestnika (do przesłania 2 podpisane egzemplarze z uzupełnionymi danymi)
 • wypełnienie formularza  w systemie naboru kandydatów w zakładce ‘Wydarzenia’  
  (do formularza przekierowuje zielona strzałka "Zapisz" na dole strony rejestracyjnej)

Dokumenty należy wydrukować  oraz prawidłowo wypełnić wszystkie wymagane pola we wszystkich załącznikach. Lider Projektu zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania dokumentów wysłanych po czasie lub nieprawidłowo wypełnionych. Dokumenty prosimy przesyłać na adres :

Agencja Badań Medycznych

ul. Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

z dopiskiem „Projekt POWER”

Przesłanie dokumentacji jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji na szkolenie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości emailowej ze skrzynki power@abm.gov.pl.

Uwaga: Automatyczna informacja dotycząca złożenia wniosku w systemie naboru nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenia!

 

Dodatkowo niespełnienie któregokolwiek z poniższych warunków powoduje, że dany kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji:
 
 1. Nieprzesłanie we wskazanym czasie (decyduje data nadania) któregokolwiek z oryginałów dokumentów.
 2. Niepoprawne uzupełnienie (niekompletne wypełnienie) wszystkich pół załączników.
 3. Skorzystanie z innej formy wsparcia w ramach projektu POWER „Akademia Badań Klinicznych” – szkolenia, studia podyplomowe, warsztaty.

 

 

 

Dokumenty dla kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniach:

 • REGULAMIN rekrutacji szkoleń (prosimy o zapoznanie się z regulaminem, jego przesłanie nie jest konieczne)
 • Zaświadczenie z pracy, że lekarz, pielęgniarka, położna jest zatrudniona w placówce udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika projektu
 • Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Załącznik nr 3 Formularz zgłoszeniowy do projektu
 • Załącznik nr 4 Wzór umowy dla uczestnika (do przesłania 2 podpisane egzemplarze)

 

Nabór trwa do wyczerpania miejsc, o czym będziemy informować na bieżąco.  

W razie pytań prosimy o kontakt na adrespower@abm.gov.pl

Program

Termin

Godzina

Lokalizacja

07.09.2022 (środa) 17:30-20:30 on-line

16.11.2022 (środa)

17:30-20:30

on-line

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Partnerzy

Stowarzyszenie GCPpl

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry