Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: specjalista/ starszy specjalista ds. komunikacji w Dziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej w Agencji Badań Medycznych - rozstrzygnięty

37/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksową obsługę komunikacyjną w ramach działań realizowanych przez Agencję Badań Medycznych oraz budowanie wizerunku instytucji.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Współtworzenie i realizacja strategii PR-owej i marketingowej Agencji;
 • Prowadzenie kanałów social media w tym przygotowywanie treści w kanałach social media tj. artykuły, newsy, infografiki (twitter, facebook, LinkedIn)
 • Przygotowywanie grafik i materiałów wizualnych w programach takich jak Adobe Illustator, Canva, Photoshop
 • Nawiązywanie relacji i stała współpraca z mediami (przygotowywanie informacji prasowych, dystrybucja materiałów prasowych, umawianie wywiadów, organizacja spotkań i konferencji)
 • Opracowywanie i realizacja założeń kampanii edukacyjnych i społecznych;
 • Wsparcie przy realizacji eventów i konferencji wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Redakcja treści, w tym publikowanie materiałów na stronach internetowych ABM,
 • przygotowanie dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i Regulaminem wewnętrznym Agencji oraz udział w procesie weryfikacji i wyboru Wykonawców;
 • Tworzenie i realizacja strategii marketingowych Agencji, w tym negocjacje warunków współpracy;
 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych;
 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami mediów ogólnopolskich i branżowych;
 • Administrowanie treściami na stronach internetowych Agencji;
 • Odpowiedzialność za realizowanie zadania w ramach projektu/ odpowiedzialność za projekt;
 • Budowanie wizerunku Agencji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: PR/ marketing/ dziennikarstwo/ reklama/ politologia/ socjologia);
 • Umiejętność pisania i redagowania materiałów prasowych;
 • Doświadczenie min. 3 lata z zakresu media relations;
 • Doświadczenie min. 2 lata w prowadzeniu działań komunikacyjnych, marketingowych i PR-owych;
 • Doświadczenie min. 2 lata w prowadzeniu kampanii edukacyjnych i społecznych;
 • Podstawowe umiejętności związane z obróbką zdjęć i materiałów audiowizualnych;
 • Znajomości podstaw SEO stosowanych przy tworzeniu krótkich i angażujących treści marketingowych;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie;
 • Umiejętność pracy w zespole i współpracy z innymi działami;
 • Znajomość angielskiego min. na poziomie B2;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji międzyludzkich;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Power Point) oraz obsługa programów Adobe;
 • Dobra organizacja pracy, skrupulatność, dbałość o szczegóły;
 • Umiejętność redagowania tekstów tzw. „lekkość pióra”;
 • Pomysłowość, inicjatywa;
 • Umiejętności negocjacyjne;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie w pracy w jednostce związanej z ochroną zdrowia, znajomość specyfiki sektora badań klinicznych;
 • Doświadczenie we współpracy z ekspertami i mediami z dziedziny ochrony zdrowia;
 • Umiejętności graficzne;
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań m.in.: ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, udział w przygotowaniu zapytań ofertowych, ustalanie kryteriów wyboru wykonawcy;

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Kafeterię benefitową
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisany podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 22.12. 2021 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „37/ABM/2021”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

 

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.

Opcje strony

do góry