Organizacja 

ECRIN to „rozproszona infrastruktura badawcza (RI)” - odrębna organizacja, która łączy ośrodki badawcze w wielu lokalizacjach w krajach w całej Europie i zapewnia usługi w zakresie badań klinicznych.

Współpraca z poszczególnymi krajami osiągana jest dzięki wyjątkowej organizacji, w której trzon stanowi główny zespół z Paryża, europejscy korespondenci (EuCos) z każdego kraju członkowskiego lub obserwatora oraz krajowi partnerzy naukowi (sieć jednostek badań klinicznych - CTU).

Finansowanie 

Funkcjonowanie organizacji opiera się na finansowaniu pochodzącym ze składek krajów członkowskich i obserwatorów. Fundusze te są przede wszystkim przeznaczone na wspieranie organizacji i rozwijanie jej podstawowych kompetencji, aby umożliwić wsparcie operacyjne dla międzynarodowych badań klinicznych.

Wsparcie finansowe z poszczególnych krajów nie obejmuje kosztów poniesionych w związku z konkretnymi projektami badawczymi, mającymi na celu opracowanie nowych narzędzi i procedur lub międzynarodowymi badaniami klinicznymi, w których świadczone są usługi zarządzania badaniami. Projekty te są finansowane z dotacji z europejskich organów finansujących (np. Horyzont 2020, Innovative Medicines Initiative - IMI 2, Framework Program 6, Framework Program 7) i usług świadczonych na przykład sponsorom z branży farmaceutycznej.

Opcje strony

do góry