Centrum Wsparcia Sponsorów

Centrum Wsparcia Sponsorów (CWS) w ABM to inicjatywa mająca na celu wspieranie sponsorów badań klinicznych w procesie identyfikacji i wyboru odpowiednich ośrodków do przeprowadzenia badań klinicznych. CWS stanowi punkt kontaktowy, który umożliwia sponsorom dostęp do wyspecjalizowanych ośrodków współpracujących w ramach Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

Główne zadania i funkcje Centrum Wsparcia Sponsorów:

 • Doradztwo i wsparcie w procesie selekcji ośrodków badawczych:
  CWS oferuje sponsorom badań klinicznych eksperckie doradztwo w zakresie wyboru optymalnych ośrodków badawczych w PSBK. Dzięki temu możliwe jest skoncentrowanie się na ośrodkach, które najlepiej spełniają określone kryteria i wymagania badania.
 • Dostęp do bazy danych o ośrodkach badawczych:
  CWS gromadzi i aktualizuje kompleksową bazę danych o dostępnych ośrodkach w PSBK. Dzięki temu sponsorzy mają dostęp do najnowszych informacji dotyczących infrastruktury, specjalizacji oraz doświadczenia ośrodków.
 • Analiza potencjału ośrodków:
  Przedstawiciele CWS dokonują oceny potencjału i zdolności ośrodków badawczych do przeprowadzenia konkretnego badania klinicznego. Analiza ta uwzględnia zarówno aspekty naukowe, jak i logistyczne.
 • Wsparcie logistyczne oraz monitorowanie postępów w trakcie badań:
  CWS pomaga w procesie logistycznym związanym z rozpoczęciem współpracy z ośrodkami badawczymi. Po wyborze ośrodków, Centrum utrzymuje stały kontakt z sponsorami, monitorując postępy badania i oferując wsparcie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
 • Rozwijanie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym:
  CWS zachęca do współpracy między sektorem publicznym (ośrodki badawcze) a prywatnym (sponsorzy badań klinicznych), co przyczynia się do promowania innowacyjności i rozwoju badań medycznych w Polsce.

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu: cws@abm.gov.pl 

 

Opcje strony

do góry