Modelowy Standard CWBK - wersja 2.0

Modelowy Standard CWBK rzeznaczony jest dla Wnioskodawców oraz Beneficjentów konkursów na tworzenie i rozwój CWBK ogłoszonych przez Agencję Badań Medycznych oraz dla podmiotów chcących uzyskać status członka Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK). Wnioskodawcy i Beneficjenci w pierwszej kolejności zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych przepisów prawa, standardów etyczno-jakościowych ICH GCP oraz Deklaracji Helsińskiej. Wytyczne te dotyczą minimalnych wymogów, przy czym Wnioskodawca i Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia zasobów adekwatnych do poziomu złożoności, ryzyka i charakterystyki badań właściwych dla swojej działalności.

CWBK należące do PSBK zobowiązane są do wdrożenia jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych, które mają na celu standaryzację postępowania w zakresie realizacji badań klinicznych. Celem dokumentu jest wskazanie minimalnych wymagań, optymalnych kryteriów oraz wytycznych dotyczących wykorzystania środków w ramach realizacji projektów na tworzenie i rozwój Centrów Wsparcia Badań Klinicznych finansowanych przez ABM.

W 2023 r. Standard został zaktualizowany do wersji 2.0 i dostosowany do zmian, które miały miejsce w ostatnich latach na polskim rynku m.in. z powodu pandemii COVID-19 oraz sytuacji ekonomicznej.

 

Opcje strony

do góry