Działania edukacyjne

Akademia CWBK

Podstawą sprawnie funkcjonującego, profesjonalnego ośrodka badań klinicznych jest doświadczona, wykwalifikowana kadra. Specjaliści w swoich dziedzinach – lekarze, pielęgniarki oraz cały personel pomocniczy są gwarantem wysokiej jakości prowadzonych badań. Bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo i komfort pacjentów, wiarygodność uzyskiwanych danych, a w konsekwencji powodzenie całego projektu.

Priorytetowym zadaniem w ramach systematycznego podnoszenia wiedzy i kompetencji zespołów badawczych jest zaplanowanie i realizacja cyklu szkoleń adresowanych do pracowników ośrodka w ramach Akademii CWBK. Spotkania prowadzone są przez ekspertów, którzy dostarczają uczestnikom niezbędnej wiedzy do prawidłowego prowadzenia badań klinicznych.

Cykl szkoleń „Dzielimy się wiedzą”

Centra Wsparcia Badań Klinicznych dysponują wykwalifikowaną kadrą w zakresie prowadzonych badań klinicznych. Każdy ośrodek specjalizuje się jednak w nieco odmiennej tematyce realizowanych badań i kładzie nacisk na inne aspekty pracy klinicznej. Jest to bardzo istotna kwestia z punktu widzenia Polskiej Sieci Badań Klinicznych, która ma na celu współpracę pomiędzy ośrodkami, wymianę doświadczeń i pozytywne nastawienie na współpracę przy przyszłych projektach.

Dzielenie się dotychczasowym doświadczeniem i zdobytą wiedzą może być cennym źródłem informacji dla wszystkich instytucji w PSBK, nie tylko ze względu na efektywną organizację pracy ośrodków, ale również ze względu na rozeznanie w jakim zakresie ściśle współpracować z konkretnym CWBK, aby w sposób produktywny zrealizować zakładany plan. Współdziałanie wszystkich CWBK jest niezbędne dla operatywnego i szybkiego rozwoju rynku badań klinicznych zarówno w samych ośrodkach jak i całej Polsce.

W ramach cyklu szkoleń „Dzielimy się wiedzą” CWBK są zobligowane do przeprowadzenia jednego szkolenia w roku z wybranej przez siebie tematyki powiązanej z badaniami klinicznymi. Wytypowany temat powinien być spójny z działalnością CWBK i w sposób jasny i klarowny opisywać przedstawiane zagadnienie. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom członkowie zespołów badawczych zwiększą swoje kwalifikacje oraz będą mieli okazję do zacieśnienia współpracy z innymi ośrodkami w ramach PSBK.

Agencja Badań Medycznych realizuje również inne programy szkoleniowe dla osób związanymi z badaniami klinicznymi. Dodatkowe działania edukacyjne wspierają funkcjonowanie Sieci ze szczególnym uwzględnieniem kadry CWBK. Aktualnie prowadzone szkolenia znajdują się w zakładce Wydarzenia

 

Opcje strony

do góry