Aktualnie znajdujesz się na:

Rada ABM

Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych, a jej kadencja trwa 6 lat. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Zdrowia.

Organ posiada kompetencje w zakresie opiniowania m.in. perspektywicznych kierunków działalności badawczej i zasad podziału środków finansowych. Rada opiniuje również roczny plan działania ABM, który jest  dokumentem określającym zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym.

Skład Rady Agencji (kadencja na lata 2019-2025):

 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki; Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku [Wskazany przez Ministra Zdrowia] - Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński - Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie [Zgłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji] - Zastępca Przewodniczącego Rady Agencji Badań Medycznych
 • Professor Waldemar Priebe - Professor of Medicinal Chemistry; Department of Experimental Therapeutics; Division of Cancer Medicine; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Professor George Wilding - Vice President and Deputy Chief Academic Officer; Clinical and Interdisciplinary Research; The University of Texas MD Anderson Cancer Center [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Professor Christopher JL Murray - The Chair and Professor of Global Health at the University of Washington; Director of the Institute for Health Metrics and Evaluation (IMHE)  [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • PhD Michael J. Pencina - Vice Dean for Data Science and Information Technology; Professor of Biostatistics and Bioinformatics; Duke University School of Medicine [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Dr n. med. Rafał Staszewski - Kanclerz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [Zgłoszony przez Organizację Pacjencką - Fundację Urszuli Jaworskiej]
 • Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński - Kierownik Zespołu; Koordynator ds. terapii pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie [Zgłoszony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii]
 • Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Faustyn Krzemiński - Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz - Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie [Zgłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
 • Prof. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz - p.o. Kierownika Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie [Wskazany przez Ministra Zdrowia]
 • Dr Aurelia Ostrowska - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej [Zgłoszona przez Ministerstwo Obrony Narodowej]
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski - Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków; Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie [Zgłoszony jako przedstawiciel dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia]
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko - Profesor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie [Zgłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek - Kierownik Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego [Zgłoszony przez Konfederację Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych]
 • Dr n. med. Bernard Waśko  - Zastępca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia [Zgłoszony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia]
 • Dr hab. prof. UKW Tomasz Kuczur - Kierownik Katedry Współczesnych Systemów Politycznych i Administracyjnych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [Wskazany przez Ministra Zdrowia]

Opcje strony

do góry