75.Konferencja dla prawników pt: "Rola prawnika w badaniach klinicznych"

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Badania kliniczne
Obszar
kliniczne
Forma
konferencje
Liczba godzin
9
Cena
bezpłatne
Odbiorca
inne

Organizacja

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji pt. "Rola prawnika w badaniach klinicznych" w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Kryterium udziału w konferencji jest posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego prawniczego (mgr prawa) – weryfikacja nastąpi na podstawie:

 • Skanu dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo lub
 • Posiadania statusu radcy prawnego/aplikanta radcowskiego weryfikowanego na podstawie Krajowej wyszukiwarki Radców prawnych znajdującej się pod adresem:
  https://rejestrradcow.pl/Home/Index# lub
 • Posiadania statusu adwokata/aplikanta adwokackiego weryfikowanego na podstawie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich znajdującego się pod adresem :
  https://rejestradwokatow.pl/

 

Proces rekrutacji przebiega dwuetapowo:    

 • Etap 1 - wypełnienie formularza podstawowego w systemie naboru kandydatów w zakładce "Szkolenia ABM"
 • Etap 2 - przesłanie skanu dyplomu* ukończenia studiów magisterskich na kierunku prawo na adres e-mailowy: power@abm.gov.pl 

*kandydat może przesłać zrzut ekranu zawierający jego dane  w rejestrze na stronie Krajowej wyszukiwarki Radców prawnych lub Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

**skan dyplomu powinien być zanonimizowany (wyczerniony) w zakresie danych tj. wizerunek (zdjęcie), data i miejsce urodzenia oraz wynik na dyplomie  

 

Nabór trwa od 4 kwietnia do 11 maja 2023 roku.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: power@abm.gov.pl

Program

TERMIN:  30 maja  2023 r. (wtorek)

FORMA: stacjonarna

o3Hotel***

ul. Mangalia 1

02-758 Warszawa

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 


8:00- 9:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:10 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników
09:10 – 10:50

Procedura wydawania pozwolenia na badania kliniczne w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE oraz ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 9 marca 2023 r. 

Prelegenci:

 • adw. Maciej Huzior
10:50 – 11:05 Przerwa I
11:05 – 12:00

System oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych określony w ustawie o badaniach klinicznych produktów leczniczych z dnia 9 marca 2023 r. 

Prelegent:

 • dr hab. n. med. Marek Czarkowski
12:00 – 12:45

Zasady funkcjonowania Naczelnej Komisji Bioetycznej

Prelegent:

 • Przedstawiciel Naczelnej Komisji Bioetycznej
12:45 – 13.30 Przerwa II (lunch)
13:30 – 15:10

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych dla uczestników badań klinicznych określony w ustawie o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 9 marca 2023 r.

Prelegenci:

 • adw. Dariusz Tarabasz
15:10 – 15:25 Przerwa III
15:25 – 17:05

Omówienie pozostałych zmian regulacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE oraz ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 9 marca 2023 r. 

Prelegent:

 • adw. Agnieszka Kulawiak
17:05 – 17:30 Zakończenie konferencji

   

Partnerzy

Stowarzyszenie GCPpl

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych termnów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry