Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakty do opiekunów konkursów

Kontakt do opiekunów konkursów finansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych:

obszar telefon mail
Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze (ABM/2024/1) 48538337886 niekomercyjne@abm.gov.pl
Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3)  48 538 337 866 epidemiologia@abm.gov.pl
Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii (ABM/2024/2)  48 538 337 889/48 538 337 866 niekomercyjne@abm.gov.pl

Konkurs dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof

  innowacje@abm.gov.pl

Konkurs na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych ABM/2023/6

  edukacyjne@abm.gov.pl

 

Opcje strony

do góry