Konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych ABM/2022/5

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

Konkurs ma na celu wsparcie innowacyjnych rozwiązań w obszarze celowanego/personalizowanego leczenia opartego o Terapie komórkowe lub Produkty białkowe z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań bioinformatycznych w różnych obszarach terapeutycznych i wskazaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem terapii nowotworowych oraz chorób metabolicznych.

W ramach Konkursu dopuszczone jest składanie Wniosków dotyczących Projektów znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II, III faza Badania klinicznego) opartego o Terapie komórkowe oraz Produkty białkowe, ale przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy Badania klinicznego.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację Badań podstawowych (maksymalnie 12 m-cy w początkowym etapie Projektu), Badań przemysłowych, Prac rozwojowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na Usługi doradcze.

Niezależnie od poziomu zaawansowania realizacji Projektu w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie, projekt będzie musiał zakończyć się Komercjalizacją.

Nabór skierowany będzie do:

  1. Mikro-, małych lub średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe;
  2. Konsorcjów, których Liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić podmioty takie jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Alokacja przeznaczona na konkurs

250 mln PLN

Termin składania wniosków

Nabór wniosków trwa od dnia 18.07.2022 r. od godziny 12:00:00 r.  do dnia 19.09.2022 r. do godziny 12:00:59.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: komercyjne@abm.gov.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/54k51,Webinarium-dot-zasad-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-Konkurs-Rozwoj-medycyny-celo.html

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

Zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych. Webinarium odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00-13.00

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Liczba uczestników jest ograniczona do 200 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.

Opcje strony

do góry