Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze – badania typu head to head ABM/2022/3

Głównym celem Konkursu jest dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki w ramach prowadzonych niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych.

Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań klinicznych produktu leczniczego

lub

  • eksperymentów badawczych.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu eksperymentu badawczego, jako obowiązkowy załącznik do wniosku należy przedstawić pozytywną opinię Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie takiego badania.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

W ramach projektów realizowanych w niniejszym Konkursie wymagane jest bankowania materiału biologicznego w celu jego późniejszego wykorzystania do celów naukowych, diagnostycznych i epidemiologicznych, a przede wszystkim do sekwencjonowania całogenomowego lub sekwencjonowania eksomów (►szczegółowe informacje w pkt 3.2.4.1 Bankowanie materiału biologicznego Regulaminu Konkursu).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie Projektów wyłonionych w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00 zł (sto milionów złotych):

  • maksymalna wartość projektu eksperymentu badawczego wynosi 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych).
  • projekty badań klinicznych nie są objęte limitami dofinansowania w ramach niniejszego konkursu.

Nabór wniosków trwa od 11 lipca 2022 r. od godziny 12:01:00 do 20 października 2022 r. do godziny 12:00:59.

Wniosek należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl.

 

Opcje strony

do góry