Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w psychiatrii i neurologii - ABM/2021/2

Głównym celem konkursu jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze psychiatrii i neurologii w ramach niekomercyjnych badań klinicznych.

Wsparcie tego obszaru przez ABM przyczyni się do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami psychicznymi i neurologicznymi, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Konkurs realizowany jest  zgodnie z Planem rozwoju badań klinicznych na lata 2020-2025.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs: 100 mln zł

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w systemie trwa od dnia 5 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 30 czerwca 2021 r.  do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: niekomercyjne@abm.gov.pl

 

Webinarium  dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych: 

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/14,quotZasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-o.html

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ABM/2021/2 na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych.

Webinarium będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków.

Jego celem będzie upowszechnienie wiedzy niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektów niekomercyjnych badań klinicznych w obszarze psychiatrii i neurologii.

Liczba uczestników jest ograniczona do 200 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Na adres mailowy podany w formularzu otrzymają Państwo link do spotkania.

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników. 

Opcje strony

do góry