Konkurs numer ABM/2021/6 Tworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych

W ramach konkursu Agencja Badań Medycznych dofinansuje projekty przewidujące utworzenie i rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK). Inicjatywa ma na celu zwiększenie liczby zarówno badań klinicznych w obszarze onkologii, zwiększenie liczby uczestników w Polsce, a także wykorzystanie potencjału sektora badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych.

Realizacja Konkursu stanowi kontynuację działań ABM w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. 

Stworzenie Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych pomoże w rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz poprzez zwiększenie m.in. konkurencyjności polskiego rynku w zakresie obsługi badań klinicznych przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 45 mln złotych. Nabór wniosków trwa 
od 4 października do 22 listopada 2021 r.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?
Wnioskodawcą może być:
Podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej utworzony przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego posiadający kontrakt z OW NFZ oraz udzielający świadczeń szpitalnych.
W konkursie będą mogli uzyskać dofinansowanie jedynie Wnioskodawcy posiadający kontrakt z OW NFZ w zakresie świadczeń szpitalnych co najmniej:

  • z chirurgii ogólnej lub onkologicznej oraz 
  • chemioterapii lub radioterapii (teleradioterapii/brachyterapii).

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski można składać od 04.10.2021 od godziny 12:00 r. do 22.11.2021 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/


Wszelkie pytania dotyczące konkursu, należy kierować pod adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl

 

UWAGA!

w związku z ogłoszeniem konkursu na stworzenie i rozwój wyspecjalizowanych Onkologicznych Centrów Wsparcie Badań Klinicznych (OnkoCWBK) zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych. Webinarium będzie miało charakter informacyjny w zakresie założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków. Jego celem będzie upowszechnienie wiedzy niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie infrastruktury, zasobów ludzkich, szkoleń oraz systemów jakościowych.

 

Rejestracja na wydarzenie:  

Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.  Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.

Szczegóły i rejestracja: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/27k24,Tworzenie-i-rozwoj-Onkologicznych-Centrow-Wsparcia-Badan-Klinicznych.html

 

 

Opcje strony

do góry