Lista sprawdzająca dla projektu składanego w ramach Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób rzadkich
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Zgodnie z art. 17 ust 1 Ustawy o ABM w Konkursie mogą brać udział:
  • uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  • podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego;
  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe;
  • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe.
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Jeśli projekt badawczy dotyczy prowadzenia niekomercyjnego badania klinicznego produktu leczniczego:
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione


Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Czy zaprojektowane badanie spełnia definicję badania klinicznego produktu leczniczego zgodną z art. 2 pkt 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne?
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Jeśli projekt badawczy dotyczy prowadzenia niekomercyjnego badania klinicznego wyrobu medycznego
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, regulacji poczęć, który przy tym nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami?


Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Czy zaprojektowane badanie spełnia definicję badania klinicznego wyrobu medycznego zgodną z art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o wyrobach medycznych:
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione
Kryterium spełnione
Kryterium niespełnione

Jeśli przy któreś z Twojej odpowiedzi widnieje „Kryterium niespełnione” to oznacza, że Twój projekt nie spełnia kryteriów niekomercyjnego badania klinicznego dopuszczonego regulaminem konkursu.

Natomiast w przypadku, gdy przy wszystkich Twoich odpowiedziach widnieje „Kryterium spełnione” to oznacza, że Twój projekt spełnia kryteria niekomercyjnego badania klinicznego dopuszczonego regulaminem konkursu.

do góry