Szanowna Pani / Szanowny Panie,

ANKIETA dotycząca oceny działań edukacyjnych prowadzonych przez Agencję Badań Medycznych oraz Partnerów jest anonimowa. Prosimy o zaznaczenie znakiem X odpowiedzi na poniższe pytania i/lub dodanie własnych odpowiedzi. Prosimy o poświęcenie kilku minut na udzielenie odpowiedzi, co pozwoli nam na zoptymalizowanie treści szkoleń zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Zebrane dane nie będą upubliczniane.


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Agencja Badań Medycznych
Ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
email: power@abm.gov.pl

 

ANKIETA dotycząca oceny działań edukacyjnych prowadzonych przez Agencję Badań Medycznych oraz Partnerów
1. W jakiego rodzaju działalności edukacyjnej prowadzonej przez ABM i Partnerów Pan/i uczestniczył/a? * Wymagane pole
2. Pana/i obecny status zawodowy/miejsce zatrudnienia * Wymagane pole
3. Jaką funkcję Pan/i pełnił/a w realizowanych badaniach klinicznych? * Wymagane pole
4. W jakim typie badań Pan/i uczestniczył/a * Wymagane pole
5. Województwo (miejsce pracy) * Wymagane pole
6. Czy Pana/i zdaniem wiedza zdobyta w trakcie działań edukacyjnych wpłynęła na poprawę Pana/i kompetencji i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań klinicznych? * Wymagane pole
7. Czy Pana/i zdaniem wiedza zdobyta w trakcie działań edukacyjnych przyczyniła się do poszerzenia wiedzy w obszarze badań klinicznych? * Wymagane pole
8. Czy Pana/i zdaniem wiedza zdobyta w trakcie działań edukacyjnych może wpłynąć na skrócenie czasu realizowanych badań klinicznych przy zachowaniu wysokiej jakości danych uzyskanych w badaniu? * Wymagane pole
9. Czy jest Pan/i zadowolona z udziału w działaniach edukacyjnych, w których Pan/i uczestniczył/a? * Wymagane pole
10. Czy jest Pan/i zadowolona z omawianych treści podczas działań edukacyjnych? * Wymagane pole
11. Czy Pana/i zdaniem program merytoryczny działań edukacyjnych był zgodny z Pana/i oczekiwaniami? * Wymagane pole
12. Czy Pana/i zdaniem prowadzący działania edukacyjne posiadali odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne? * Wymagane pole
13. Czy Pana/i zdaniem treści edukacyjne były przekazywane w zrozumiały i przystępny sposób? * Wymagane pole
14. Czy Pana/i zdaniem prezentacje prelegentów były odpowiednio przygotowane? * Wymagane pole
15. Czy udział w działaniach edukacyjnych spełnił Pana/i oczekiwania? * Wymagane pole
16. Czy polecił(a)by Pan/i udział w działaniach edukacyjnych prowadzonych przez ABM i Partnerów innym osobom? * Wymagane pole
17. Czy Pana/i zdaniem informacje na temat działań edukacyjnych były łatwo dostępne? * Wymagane pole
do góry