Wyszukiwarki badań klinicznych

Klikając w adresy poniżej zostaniesz przeniesiony na strony internetowe zawierające oficjalne bazy badań klinicznych w różnych fazach realizacji, w tym także badania prowadzone w Polsce. W razie potrzeby skorzystaj z naszych przewodników obsługi baz, które znajdziesz obok linków.

Polskojęzyczne bazy danych o badaniach klinicznych: 

 1. INFARMA - http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/baza-badan-klinicznych
 2. Badaniakliniczne.pl - https://badaniakliniczne.pl/
 3. Rejestr immuno-onkologiczny - www.immuno-onkologia.pl
 4. Rejestr badań onkologicznych - https://pto.med.pl/badania_kliniczne
 5. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych - http://www.pkopo.pl/badania_kliniczne
 6. eBadania Kliniczne - https://ebadaniakliniczne.pl
 7. Oddziału Badań Wczesnych Faz przy Centrum Onkologii - http://www.obwf.coi.pl
 8. EMA https://euclinicaltrials.eu/search-for-clinical-trials
 9. Wyszukiwarka badań finansowanych przez ABM - https://wyszukiwarka.abm.gov.pl/

Angielskojęzyczne bazy danych o badaniach klinicznych:

 1. Światora Organizajca Zdrowia - WHO (meta-rejestr, czyli sam nie rejestruje badań, ale zbiera je i pokazuje z kilkunastu światowych rejestrów; poza amerykańskim i europejskim także z dużych rejestrów narodowych, m.in. australijskiego, japońskiego, chińskiego, indyjskiego), apps.who.int - przewodnik do pobrania.
 2. U.S. National Library of Medicine, www.clinicaltrials.gov - przewodnik do pobrania.
 3. Europejska Agencja Leków (EMA), www.clinicaltrialsregister.eu - przewodnik do pobrania (w języku angielskim).
 4. Wielka Brytania -  https://ukctg.nihr.ac.uk
 5. Europejski rejestr porejestracyjnych badań dotyczących bezpieczeństwa (badań PASS) oraz badań farmakoepidemiologicznych - http://www.encepp.eu/encepp/studiesDatabase.jsp
 6. Poland Clinical Trials - https://www.centerwatch.com/clinical-trials/listings/location/international/Poland/

Opcje strony

do góry