Informacje podstawowe

eCRF ABM to system teleinformatyczny Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK), który umożliwia efektywne i sprawne zarządzanie badaniami niekomercyjnymi, które otrzymały lub otrzymają dofinansowanie w konkursach ogłaszanych przez ABM. 

System ten to wystandaryzowane i jednolite narzędzie umożliwiające użytkownikom prowadzenie badań klinicznych i eksperymentów badawczych, poprzez utworzenie elektronicznej karty obserwacji pacjenta (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) – kluczowego dokumentu używanego w badaniach klinicznych. System pozwala m.in. na randomizacje i stratyfikacje, zarządzanie lekiem badanym, zgłaszanie zdarzeń niepożądanych czy śledzenie edycji danych. eCRF ABM jest systemem gwarantującym niezbędne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w nim przetwarzanych. Ponadto, dla Beneficjentów konkursów ABM jest to narzędzie całkowicie bezpłatne.

1. Dodanie do eCRF projektu będącego w trakcie realizacji:

 

2. Dodanie do eCRF nowego projektu:

Ważne!

Należy podkreślić, że po stronie Beneficjenta jest przeprowadzenie procesu konfiguracji systemu pod dane badanie. Beneficjent lub Wnioskodawca może przeznaczyć środki z projektu m.in. na zatrudnienie Data Managera, który zajmie się konfiguracją eCRF i jego administrowaniem. ABM na podstawie wstępnego formularza danych, w którym należy wskazać osoby uprawnione oraz informacje takie jak: nazwa badania (w wersji polskiej i angielskiej), obszar terapeutyczny, nazwę sponsora i CRO (jeśli dotyczy), imię i nazwisko Głównego Badacza, numer protokołu oraz akronim badania – uruchamia aplikacje i udostępnia ją osobom odpowiedzialnym wskazanym przez Beneficjenta.

 

Opcje strony

do góry