Zamówienie publiczne - Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania biurowego w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji Badań Medycznych w sprzęt IT na rok 2019”

Pliki do pobrania:

2019-OJS119-291279-pl

SIWZ_1_2019

załącznik_nr _1_do_SIWZ_formularz_oferty

załącznik_nr_2.1_do_SIWZ_formularz_cenowy_pakiet_1

załącznik_nr_2.2_do_SIWZ_formularz_cenowy_pakiet_2

załącznik_nr_2.3_do_SIWZ_formularz_cenowy_Pakiet_3

załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ

załącznik_nr_4.1_do_SIWZ_OPZ

załącznik_nr_4.2_do_SIWZ_OPZ

załącznik_nr_4.3_do_SIWZ_OPZ

załącznik_nr_5.1_do_SIWZ_umowa_pakiet_1

załącznik_nr_5.2_do_SIWZ_umowa_pakiet_2

załącznik_nr_5.3_do_SIWZ_umowa_pakiet_3

załącznik_nr_6_do_SIWZ_oswiadczenie_art.24_ust.1_pkt _5

załącznik_nr_7_do_SIWZ_oswiadczenie_art.24_ust.1_pkt_22

załącznik_nr_8_do_SIWZ_oswiadczenie_o_niezaleganiu_z_podatkiem

załącznik_nr_9_do_SIWZ_ID_postepowania

załącznik_nr_10_do_SIWZ_wykaz_dostaw

załącznik_nr_11_SIWZ_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej

KluczPub_Oferta_Postepowania

Wyjaśnienia_treści_SIWZ – dodano 28.06.2019

Załącznik_nr_4.1_do_SIWZ_OPZ_ujednolicony – dodano 28.06.2019

Informacja_o_miejscu_i_terminie_otwarcia_ofert

Informacja_z_otwarcia_ofert_dodano: 05.07.2019

informacja_o_odrzuceniu_oferty_oraz_unieważnieniu_postępowania_pakiet_1_i_2

Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_pakiet_3

Opcje strony

do góry