Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)  Agencja Badań Medycznych uruchomiła Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) korzystając z usług Broker Infinite IT Solutions.

Identyfikator Service Desk to: K4FPBZ

PEF służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między Agencją a wykonawcami zamówień publicznych. Rodzaje dokumentów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2019 poz. 856)

Wykonawcy nie mają obowiązku wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem PEF.

Opis funkcjonowania oraz korzystania z PEF został opisany na stronie https://efaktura.gov.pl/. Dowiedz się w jaki sposób korzystać z PEF.

Opcje strony

do góry