Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualizacja: Konkurs na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Agencja Badań Medycznych informuje, że z uwagi na aktualne trendy światowe, dotyczące szerokiego poszukiwania skutecznych metod prewencji i terapii chorób zakaźnych, m.in. wywoływanych przez wirusy RNA, rozszerzono zakres ogłoszonego konkursu ABM/2021/5 o działania związane z opracowaniem innowacyjnych leków przeciw wirusom RNA. Zmieniono także termin zakończenia naboru wniosków w Konkursie na 16.08.2021 r. na godz. 12.00. Została również zwiększona alokacja na Konkurs i obecnie wynosi 350 000 000 zł.

Dokonano również zmian redakcyjnych w treści Regulaminu.

Aktualizacji poddano również załączniki do Regulaminu w postaci:

  • Wzoru Wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1a do Regulaminu),
  • Wzoru Umowy o dofinansowanie dla Beneficjenta jednopodmiotowego (załącznik nr 2a do Regulaminu),
  • Wzoru Umowy o dofinansowania dla Beneficjenta wielopodmiotowego (załącznik nr 2b do Regulaminu),
  • Wzoru Umowy Konsorcjum (załącznik nr 3 do Regulaminu oraz załącznik nr 10 do Umowy o dofinansowanie),
  • Wzoru Karty oceny formalnej (załącznik nr 4 do Regulaminu).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami.

 

Opcje strony

do góry