Aktualnie znajdujesz się na:

Tydzień dla Serca z ABM: Prewencja około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego

W dniach 17-24 kwietnia obchodzimy Tydzień dla Serca. W tym szczególnym czasie Agencja Badań Medycznych pragnie zwrócić uwagę na problem chorób układu sercowo-naczyniowego i powikłań kardiologicznych.

W trwającym Tygodniu dla serca przedstawiamy projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oceniający wpływa iwabradyny w prewencji około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych” (badanie PREVENT-MINS). Projekt uzyskał finansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo–rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Każdego roku na świecie ponad 230 milionów osób przechodzi niekardiochirurgiczne zabiegi operacyjne. W tej grupie około 3-5 milionów chorych doświadcza poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Najczęściej jest to zawał lub uszkodzenie serca, co określane jest terminem uszkodzenia mięśnia sercowego po niekardiochirurgicznym zabiegu operacyjnym - MINS (ang. Myocardial Injury after Noncardiac Surgery). Powikłanie to prowadzi do ponad miliona zgonów rocznie.

Jednym z potencjalnych czynników ryzyka wystąpienia MINS jest przyśpieszona akcja serca w okresie okołooperacyjnym. Stres towarzyszący pacjentowi w czasie operacji, wynikający zarówno z chirurgicznej ingerencji w ciągłość tkanek jak i silnych emocji, powoduje szereg reakcji biochemicznych w organizmie, które skutkują przyspieszeniem tętna, a co za tym idzie zwiększeniem pracy jaką musi wykonać mięsień sercowy. Serce potrzebuje wówczas więcej tlenu, który powinien być dostarczony przez krew płynącą w naczyniach wieńcowych. Jeśli istnieją zwężenia w tych naczyniach, odpowiednia ilość tlenu nie może zostać dostarczona i serce ulega uszkodzeniu.

Iwabradyna to lek, który spowalnia akcję serca. Nie wywołuje przy tym spadku ciśnienia krwi. Od wielu lat stosuje się ją z powodzeniem w schorzeniach kardiologicznych, takich jak choroba wieńcowa czy przewlekła niewydolność serca. Do tej pory nie badano możliwości stosowania iwabradyny w okresie okołozabiegowym na szeroką skalę. Jej potencjalnie ochronny wpływ na serce miałby bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa operowanych pacjentów oraz na ich późniejszy pełny powrót do zdrowia.  

Głównym celem badania jest ustalenie, czy iwabradyna zmniejszy częstość MINS ora innych powikłań sercowo-naczyniowych po niekardiochirurgicznych zabiegach operacyjnych. W razie powodzenia badania, powinno się to przełożyć na lepszą jakość życia pacjentów po zabiegach chirurgicznych oraz zmniejszyć śmiertelność pozabiegową. Dodatkowo zostanie przeprowadzona analiza ekonomiczna kosztów i skutków takiego leczenia. Badanie PREVENT-MINS będzie prowadzone w 25 ośrodkach z różnych regionów Polski i obejmie dwa tysiące pacjentów.

Koordynatorem krajowym badania jest prof. dr hab. Wojciech Szczeklik pracujący w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie dodatkowo pełniący rolę kierownika Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej Uniwersytetu Jagiellońskiej Collegium Medicum. Instytucją pełniącą rolę Sponsora badania oraz Lidera projektu jest Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, natomiast Partnerami projektu są SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Population Health Research Institute (PHRI) wchodzący w skład Hamilton Health Sciences Corporation (HHSC) z siedzibą w Hamilton w Kanadzie.

Opcje strony

do góry