Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór kandydatów na szkolenia w ramach projektu POWER

Do dnia 15 lutego br. do godz. 10.00 trwa nabór kandydatów na szkolenia w ramach projektu POWER pn. Akademia badań klinicznych.
Uprzejmie przypominamy, że aby wziąć udział w rekrutacji konieczne jest dopełnienia warunków formalnych przez wszystkich kandydatów na szkolenia.
Rekrutacja jest dwuetapowa i polega na:

  • wypełnieniu formularza podstawowego oraz uzupełniającego w systemie naboru kandydatów w zakładce ‘Rejestracja’
  • przesłaniu oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego)

Dokumenty należy wydrukować w KOLORZE (warunek konieczny).

Więcej informacji na stronie projektu: https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-1/rejestracja 

Opcje strony

do góry