Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie szkolenia „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne”

Dzięki współpracy Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia w dniu 22 stycznia br. odbyło się szkolenie pt. „Eksperyment medyczny a badanie kliniczne” w formie internetowego webinaru.

Spotkanie było dedykowane lekarzom, badaczom, członkom zespołów badawczych oraz osobom zainteresowanym prowadzeniem badań klinicznych – pracownikom ośrodków akademickich, uczelni, instytutów oraz szpitali. Wydarzenie skupiło osoby zainteresowane tematem nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 2020r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz  innych ustaw istotnych w kontekście prowadzania eksperymentów i badań klinicznych.

Nowelizacja Ustawy ma na celu między innymi ochronę praw pacjenta, udziału w eksperymencie medycznym pewnych grup pacjentów oraz zatwierdzenie  sankcji prawnych za prowadzenie eksperymentu medycznego z nieposzanowaniem przepisów prawa. Kluczowe zmiany regulacyjne weszły w życie i zaczęły obowiązywać z dniem 01.01.2021 r.

Kluczowe zmiany regulacyjne, których obowiązywanie weszło w życie z początkiem roku to m.in.: udział  i zakazy udziału w eksperymencie medycznym, wprowadzenie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć, przepisy dotyczące przeprowadzenie eksperymentu leczniczego bez wymaganej zgody, wyłączenie zaistniałych kolizji norm, czy rodzaje wykroczeń i przestępstw.

Podczas szkolenia przedstawiono zmiany w ustawie i ich konsekwencje,a także skupiono się na kwestiach prawnych dotyczących różnic pomiędzy eksperymentem medycznym a badaniem klinicznym.

Zaproponowany temat cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników sektora badań klinicznych, w związku z tym kolejna edycja szkolenia zostanie zorganizowana w dniu 23 lutego br. O szczegółach oraz zapisach będziemy Państwa wkrótce informować.

Opcje strony

do góry