Aktualnie znajdujesz się na:

Harmonogram konkursów ABM na rok 2021

Tytuł konkursu
Nr konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Alokacja budżetowa na konkurs Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu
Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie opracowania nowych procedur terapeutycznych w obszarze chorób rzadkich ABM/2021/1 I kwartał 2021 roku 100 mln zł 10 mln zł
Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie opracowania nowych procedur terapeutycznych w obszarze psychiatrii i neurologii ABM/2021/2 II kwartał 2021 roku 100 mln zł 10 mln zł
Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych dotyczących profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych ABM/2021/3 III kwartał 2021 roku 100 mln zł 10 mln zł
Wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ABM/2021/4 I kwartał 2021 roku 50 mln zł 10 mln zł

Opcje strony

do góry