Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu - NABÓR ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu POWER

W związku z naborem pozakonkursowym nr POWR.05.02.00-IP.05-00-022/19 ogłoszonym na podstawie komunikatu Prezesa Agencji Badań Medycznych na projekty w programie „Akademia Badań Klinicznych” dotyczącym rozwoju kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej realizowanym w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” V oś priorytetowa wsparcie dla obszaru zdrowia (Działanie 5.2)

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

formularz oferty PO WER

Opcje strony

do góry