Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych – II runda

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach II rundy konkursu.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej oraz dostępnej alokacji finansowanie w ramach II rundy konkursu otrzymało 5 projektów dla których łączna kwota finansowania wynosi 54 646 293,54 zł.

W ramach II rundy konkursu wpłynęły 33 wnioski o łącznej wartości ponad 400 mln zł., z czego największą liczbę wniosków złożono w obszarze kardiologii oraz onkologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 18 wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z faktem, że projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu wyczerpały alokację przeznaczoną na konkurs Prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu na rundę II oraz III konkursu łącznie o 100 000 000,00 zł  (po 50 000 000,00 zł na każdą z rund), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że projekty z rundy II i III, będą mogły zostać rekomendowane do dofinansowania wyłącznie w przypadku przekroczenia progu 119 punktów tj. najniżej ocenionego projektu rekomendowanego do dofinansowania w rundzie I.

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników II rundy konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl

 

 

Opcje strony

do góry