Aktualnie znajdujesz się na:

Seminarium "Niekomercyjne badania kliniczne" - dodatkowy termin

W związku z ogromnym zainteresowaniem seminarium dla lekarzy planowanym na dzień 26 października 2019, Agencja Badań Medycznych organizuje kolejne seminarium pt.:

"Niekomercyjne badania kliniczne"

 25 października 2019r.

Warszawa, Hotel Ibis, Ul. Grzybowska 43

Seminarium jest organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem GCPpl i przeznaczone dla środowiska medycznego – osób zaangażowanych w prowadzenie badań klinicznych lub planujących  działalność w tym zakresie.

Seminarium jest bezpłatne. ABM nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca seminarium.

Uwaga – liczba uczestników ograniczona.

  Program seminarium:

 • Od badań niekomercyjnych do komercyjnych i z powrotem
 • Zasady finansowania, oceny oraz tryb składania wniosków na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej
 • Planowanie niekomercyjnych badań klinicznych
 • Regulacje krajowe i międzynarodowe badań klinicznych
 • Publikowanie wyników badań niekomercyjnych: kontekst regulacyjny a naukowy
 • Przykład organizacji i specyfiki niekomercyjnych badań klinicznych na Collegium Medicum UJ
 • Badania kliniczne – w stronę pacjenta
 • Szczegółowy program seminarium dostępny jest  pod linkiem

   Prowadzący:

 • Dr Piotr Iwanowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl
 • Krzysztof Górski, Dyrektor ds. Wdrażania Projektów Naukowych ABM
 • Dr Beata Maciejewska, Członek Zarządu Stowarzyszenia GCPpl
 • Dr Ewa Ołdak, Dyrektor Departamentu Badań Klinicznych Produktów Leczniczych URPL
 • Dr Maciej Sułkowski, Członek Zespołu ds. Badań Klinicznych Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
 • Aneta Sitarska-Haber, Wice-Prezes Stowarzyszenia GCPpl
 • Noty biograficzne prelegentów dostępne są pod linkiem

  Informacje i zapisy:

  Prosimy o wysłanie maila na adres:  bernadetta.wisniewska@abm.gov.pl wpisując w temacie 'Seminarium NKBK – 25 października 2019r.'

  W mailu prosimy o podanie następujących danych:

  -Wykonywany zawód

  -Numer prawa wykonywania zawodu (jeśli uczestnik jest lekarzem)

  -Miejsce pracy (nazwa)

  -Adres miejsca pracy

  -Telefon kontaktowy

  -Email kontaktowy

  Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

  Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium. Po zakończeniu rejestracji organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu.

     
  Konferencja organizowana jest pod Honorowym Patronem Ministra Zdrowia
   
         

  Opcje strony

  do góry