Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualizacja: konkursu ABM/2020/4 na Opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie

Agencja Badań Medycznych informuje, iż w nawiązaniu do licznych postulatów potencjalnych wnioskodawców w Regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:

  1. Obniżono wymagane doświadczenie podmiotów leczniczych z 50 do 15 wykonywanych przeszczepów komórek krwiotwórczych u pacjentów pediatrycznych rocznie. tj. Każdy z Podmiotów leczniczych wymienionych wchodzących w skład Konsorcjum składającego Wniosek o dofinansowanie powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu przeszczepów komórek krwiotwórczych (co najmniej 50 przeszczepów komórek krwiotwórczych rocznie u pacjentów dorosłych lub 15 przeszczepów rocznie u pacjentów pediatrycznych). Weryfikacja wymogu dot. wykonanej liczby przeszczepów nastąpi na podstawie danych dot. umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych przez NFZ na rok 2019 (procedury ICD-9 o kodach 41.0 wraz z rozszerzeniami.
  2. Wydłużono termin składania wniosków do 30 Września 2020 roku do godziny 15:00

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem konkursu, dostępnym na stronie:

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/399,Konkurs-na-opracowanie-polskiej-terapii-adoptywnej-CARCAR-T-z-wykorzystaniem-kom.html

Opcje strony

do góry