Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualizacja: Konkurs na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-t) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie.

Agencja Badań Medycznych informuję, że został opublikowany Wzór umowy o dofinansowanie (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami.

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na stronie:
https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/399,Konkurs-na-opracowanie-polskiej-terapii-adoptywnej-CARCAR-T-z-wykorzystaniem-kom.html

Opcje strony

do góry