Aktualnie znajdujesz się na:

ABM i PFR razem na rzecz rozwoju polskiej biotechnologii

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Agencja Badań Medycznych ABM podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju polskiej biotechnologii i sektora badań medycznych w Polsce.

Porozumienie obejmuje współpracę przy tworzeniu strategii ABM dotyczącej finansowania projektów, a także wsparcie merytoryczne ABM w zakresie finansowania i rozwoju biznesu przy tworzeniu modelu operacyjnego rozwijania badań klinicznych w jednostkach ochrony zdrowia.

„Naszym wspólnym celem jest tworzenie komplementarnych programów wsparcia, które nie będą dublowały tego, co już jest w ofercie. ABM zamierza ogłosić pierwsze konkursy w obszarze badań niekomercyjnych jeszcze w tym roku. Zaprojektujemy nowe narzędzia, które będą wypełniały luki w systemie finansowania” – podkreślił p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych dr Radosław Sierpiński.

Agencja Badań Medycznych włączy się również w proces wdrażania akceleratorów branżowych z obszaru zdrowia w ramach Programu Akceleratorów Branżowych PFR. Obie organizacje będą działać wspólnie na rzecz rozwoju sektora badań klinicznych w Polsce, w szczególności w zakresie komunikacji projektu "Pacjent w badaniach klinicznych”.

„Sektor biotechnologiczny to jeden z kluczowych sektorów rozwoju polskiej gospodarki określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju poprzez PFR Life Science oraz fundusze PFR Ventures jest aktywnym inwestorem na tym rynku. Cieszę się, że jako PFR możemy wesprzeć Agencję Badań Medycznych w ambitnych planów rozwoju, mogących w niedalekiej przyszłości zaowocować stworzeniem własnych polskich leków i innowacyjnych technologii” – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

PFR i Grupa PFR biorą aktywny udział w finansowaniu rozwoju biotechnologii w Polsce. Poprzez fundusze PFR Ventures, czy fundusz PFR Life Science PFR jest zaangażowany w szereg spółek z branży medycznej w różnych etapach rozwoju. ABM będzie korzystać z tych doświadczeń przy tworzeniu komplementarnych narzędzi finansowania. Projekt „Pacjent w badaniach klinicznych” realizowany przy współpracy organizacji pacjenckich, Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Funduszu Rozwoju zostanie przekazany pod opiekę Agencji Badań Medycznych.

Opcje strony

do góry