Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualizacja: Druga edycja konkursu ABM na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych informuję, że w związku ze specyfiką projektów realizowanych w ramach działalności badawczo – rozwojowej w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych zmieniony został wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Zmiany w Umowie dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z PWI oraz działań informacyjno-promocyjnych do realizacji których zobligowani zostaną Beneficjenci.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnym dokumentem.

Aktualne wzory dokmunentów dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy/regulaminy-konkursow-in/229,Konkurs-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-w-zakresie-niekomercyjnych-badan-klini.html

Opcje strony

do góry