Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych wzmacnia kompetencje polskich kadr medycznych

W dzisiejszych, dynamicznie zmieniających się realiach medycyny, ciągły rozwój kompetencji i wiedzy polskich kadr medycznych jest niezbędny dla zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Agencja Badań Medycznych (ABM) konsekwentnie realizuje strategię edukacyjną, która podkreśla znaczenie inwestycji w rozwój naukowo-badawczy oraz edukacyjny personelu medycznego.

W Polsce działa obecnie 672 instytucji naukowych, zatrudniających 94,4 tys. osób w obszarze nauki, co świadczy o ogromnym potencjale naszego kraju w wielokierunkowym rozwoju naukowo-badawczym. Dane z raportu Polskiej Bibliografii Naukowej wskazują, że w 2018 roku w Polsce powstało ponad 156 tysięcy publikacji naukowych, z czego 53% było w języku angielskim. Świadczy to o rosnącym zaangażowaniu polskich naukowców w międzynarodowy obieg nauki. Jednakże, aby w pełni wykorzystać narodowy potencjał, konieczne jest dalsze inwestowanie w rozwój kompetencji badaczy oraz promowanie współpracy międzynarodowej.

Odpowiadając na te potrzeby, ABM realizuje różnorodne programy, które podnoszą kompetencję  kadry medycznej. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Program Walczak NAWA będący wspólną inicjatywą Agencji Badań Medycznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ma on na celu wzmocnienie potencjału polskich jednostek naukowych i podmiotów leczniczych poprzez wsparcie międzynarodowej mobilności doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu.  

Uczestnicy programu mają możliwość odbycia staży w najlepszych ośrodkach prowadzących działalność badawczą, dydaktyczną lub związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z działalnością naukową na całym świecie, wśród kilku najbardziej prestiżowych ośrodków należy wymienić: Harvard Medical School, University of Pennsylvania, University of Oxford, Stanford University School of Medicine, University of Cambridge,  University of British Columbia, University of Tokyo Hospital, Medical University of Vienna. Uczestnicy rozwijają swoje kompetencje w ramach jednej z trzech ścieżek: dydaktycznej, naukowej oraz klinicznej. Staże, trwające od 1 do 6 miesięcy, umożliwią realizację badań naukowych oraz zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku u boku wybitnych specjalistów.

Z perspektywy rozwoju badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w Polsce, programy takie jak Walczak NAWA są niezwykle ważne. Musimy jako Polska budować międzynarodowe doświadczenie z najlepszymi ośrodkami – a program Walczaka daje właśnie takie możliwości. Nowością są trzy ścieżki – badawcza, kliniczna i dydaktyczna, których założenia przygotował jak zawsze znakomity zespół ABM. Program Walczaka pokazuje także jak owocna może być współpraca instytucji rządowych. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to instytucja, która od wielu już lat wspiera mobilność naukową i dba o rozpoznawalność polskich naukowców na arenie międzynarodowej. Dzięki jej doświadczeniu oraz gotowości na wprowadzenie zmian w dotychczasowym programie, wspólnymi siłami stworzyliśmy nową edycję, dając naszym naukowcom jeszcze szersze perspektywy rozwoju – podkreśla dr n. med. Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych. Naszym celem jest oczywiście rozwój badań w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tak, aby wyniki badań były publikowane w renomowanych czasopismach. To jednak, poza finansowaniem badań, wymaga stworzenia całego ekosystemu rozwoju kompetencji. Możliwość rozwoju zawodowego zespołów badawczych i personelu medycznego może ułatwić pacjentom dostęp do innowacyjnych technologii medycznych i metod terapeutycznych – dodaje.

W czwartej edycji Programu Walczak NAWA wpłynęło 137 wniosków. Z tego 2 wnioski zostały wycofane, a 8 nie przeszło pozytywnej oceny formalnej. Ostatecznie finansowanie przyznano 40 wnioskodawcom. Stypendyści wyjadą do 12 krajów na trzech kontynentach: Europa (8 krajów), Azja (2 kraje), Ameryka Północna (2 kraje). Najwięcej z nich wyjedzie do Stanów Zjednoczonych (8), Wielkiej Brytanii (6), Kanady (5) i Niemiec (5).

W pierwszej edycji programu uczestniczy 15 doktorantów, 15 doktorów, 8 doktorów habilitowanych oraz 2 profesorów, reprezentujących dziedziny nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Spośród stypendystów, 9 rozwija swoje kompetencje w ścieżce klinicznej, a 31 w ścieżce naukowej. Na realizację programu przeznaczono 3 926 000 zł.

Taki wszechstronny rozwój skutkuje podniesieniem jakości badań i edukacji medycznej w Polsce, co bezpośrednio przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami i postęp w medycynie.

Opcje strony

do góry