Aktualnie znajdujesz się na:

Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Multidyscyplinarne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (MCWBK) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego zostało powołane w celu stworzenia efektywnej struktury zajmującej się kompleksową obsługą oraz zarządzaniem badaniami klinicznymi, uruchamianymi w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym lub realizowanymi przez jego partnerów klinicznych.  

MCWBK to obecnie jedyne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w kraju, w skład którego wchodzi centrum stomatologiczne. Włączenie jednostki w struktury MCWBK stwarza nowe możliwości jej rozwoju i realizacji unikatowych badań klinicznych w  tym obszarze.

Centrum utworzone zostało w marcu 2023 r., dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych. Obecnie, MCWBK uczestniczy w wielu przedsięwzięciach integrujących aktywność naukową i kliniczną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wspierając wszelkie inicjatywy naukowe mające formę badań klinicznych, również tych realizowanych z innymi partnerami krajowymi i międzynarodowymi.

Gdański Uniwersytet Medyczny, wśród prowadzonych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych (łącznie ponad 150 projektów o wartości blisko 100 mln euro), realizuje 17 niekomercyjnych badań klinicznych. GUMed jest także jednym z największych beneficjentów konkursów Agencji Badań Medycznych – na realizację 22 projektów różnego typu otrzymał dofinansowanie o łącznej wysokości ponad 280 mln zł. W ramach działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, będącego konsorcjantem MCWBK,  blisko 100 badaczy realizuje niemal 400 aktywnych badań klinicznych.

W strukturze MCWBK GUMed-UCK-UCS znajdują się:

  • Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych (GUMed) zapewniający kompleksową obsługę organizacyjną i finansową projektów niekomercyjnych badań klinicznych (17 projektów) i epidemiologicznych (1 projekt) finansowanych przez ABM
  • Dział Akademickie CRO (GUMed) zapewniający obsługę regulatorową oraz monitorujący jakość i bezpieczeństwo niekomercyjnych badań klinicznych, których sponsorem jest GUMed
  • Dział Badań Klinicznych i Naukowych (UCK) zapewniający kompleksową obsługę prawną, organizacyjną i finansową wszystkich badań klinicznych, w których rolę ośrodka badawczego pełni UCK
  • Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz (UCK) – obecnie największy wielodyscyplinarny akademicki ośrodek faz wczesnych w Polsce, prowadzący badania I/II fazy w obszarze m.in. onkologii, hematologii, radiologii, neurologii i diabetologii (aktywnych jest ok. 40 badań).

MCWBK planuje rozszerzyć swoją działalność na wsparcie badań klinicznych prowadzonych w innych podmiotach leczniczych GUMed: Uniwersyteckim Centrum Stomatologii, Centrum Medycyny Rodzinnej i Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Istotnym elementem planu rozwoju MCWBK jest rozszerzenie działalności Akademickiego CRO. Misją MCWBK i Akademickiego CRO jest wsparcie badaczy i sponsorów niekomercyjnych wszędzie tam, gdzie bariery administracyjne i organizacyjne są przeszkodą w sprawnej realizacji badań klinicznych. Natomiast jego aspiracją jest stać się akademicką organizacją pierwszego wyboru, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, świadczącą usługi eksperckie w obszarze regulatorowym, operacyjnym i procesowym oraz w zakresie: pozyskiwania finansowania na realizację niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,  a także w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Dane kontaktowe oraz pozostałe informacje znajdują się w dedykowanej zakładce GUMed

Opcje strony

do góry