Aktualnie znajdujesz się na:

Broszura „Placebo w badaniach klinicznych”

Pełne zrozumienie roli placebo ułatwia pacjentom podjęcie decyzji o udziale w badaniach klinicznych. Świadomość, że placebo może być częścią badania, pozwala na rozważny wybór, buduje zaufanie oraz daje możliwość zrozumienia procesu badawczego.

Dążąc do zaspokojenia potrzeb pacjentów oraz ich bliskich, Agencja Badań Medycznych we współpracy z partnerami serwisu "Pacjent w badaniach klinicznych" opracowała broszurę dotyczącą placebo w badaniach klinicznych. Broszura umożliwi pacjentom zdobycie wiedzy na temat roli placebo w badaniach klinicznych oraz uzyskanie klarownych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wyjaśnione są między innymi takie kwestie: czy zawsze w badaniach klinicznych sięga się po placebo oraz kiedy decyduje się na zastosowanie substancji placebo, a kiedy preferuje się inne dostępne terapie.

Pacjenci często samodzielnie poszukują informacji na temat placebo w badaniach klinicznych. Niemniej, materiały znalezione w Internecie mogą być czasem niepełne lub wprowadzać w błąd. W broszurze skupiono się na dostarczeniu rzetelnych i sprawdzonych informacji, które pomogą pacjentom zrozumieć rolę placebo oraz ułatwią im podjęcie świadomej decyzji dotyczącej ich uczestnictwa w badaniu klinicznym.

Broszura dostępna jest również w zakładce LINK

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Opcje strony

do góry