Aktualnie znajdujesz się na:

Komercyjne badania kliniczne – inwestycją w bezpieczeństwo lekowe

Inwestycja w polskie firmy biotechnologiczne ma przyczynić się do wzrostu ich innowacyjności, konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, ale przede wszystkim przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy Środodkowo-Wschodniej.

- Dzięki wsparciu ABM prac nad lekami biologicznymi równoważnymi oraz trudnymi do wytworzenia pierwszymi odpowiednikami zarejestrowanych już leków, a także ukierunkowanemu wsparciu projektów obejmujących wytwarzanie substancji farmaceutycznych wzmacniamy krajowy sektor farmaceutyczny. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo lekowe Polaków, ale także rozwija polską naukę i gospodarkę, która staje się jeszcze bardziej nowoczesna. Wdrożenie specjalistycznych i dopasowanych do specyfiki sektora narzędzi interwencji publicznej pozwala na stopniowy wzrost inwestycji w obszarze B+R skierowany na powstanie innowacji lekowych w Polsce – podkreśla Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Beneficjentami konkursów komercyjnych Agencji Badań Medycznych, finansowanych z budżetu państwa (nie są to środki z NFZ), są kluczowe polskie firmy farmaceutyczne, strategiczne dla bezpieczeństwa zdrowotnego i lekowego naszego kraju. To m.in. Polpharma, Adamed Pharma, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, Celon Pharma S.A. W części projektów konsorcjantami firm są wiodące uniwersytety medyczne, jak i instytuty Polskiej Akademii Nauk.

- ABM współfinansuje ambitne projekty krajowych firm farmaceutycznych. I nie szuka tylko mitycznego „jednorożca”, ale dba przede wszystkim o rodzime „tarpany”. Bo wsparcie projektów badawczych prowadzonych przez krajowe firmy farmaceutyczne przekłada się na zwiększenie produkcji najbardziej potrzebnych polskim pacjentom leków w Polsce, poszerzanie kompetencji krajowych przedsiębiorstw, ich rozwój technologiczny i możliwość szerszej współpracy przemysłu z polską nauką oraz poprawę konkurencyjności krajowych producentów, a więc wzrost gospodarczy – dodaje prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Ze względu na ogromne ryzyko finansowe i organizacyjne związane z realizacją projektów innowacyjnych, a zwłaszcza badań klinicznych opartych o terapie innowacyjne, zaangażowanie Agencji Badań Medycznej w działania na rzecz prowadzenia zaawansowanej działalności badawczo-rozwojowej biotechnologii medycznej, stanowi istotny element stymulacji do podejmowania tego typu projektów.

Przedstawiamy 10 wybranych projektów komercyjnych finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, odpowiadających na różnego rodzaju potrzeby systemu ochrony zdrowia i polskich pacjentów.

Opcje strony

do góry