Aktualnie znajdujesz się na:

Luty miesiącem świadomości onkologicznej. Prezentujemy efekty wybranych badań dofinansowanych ze środków Agencji Badań Medycznych

Wskaźnik umieralności z powodu nowotworów w Polsce jest nadal bardzo wysoki, dlatego naukowcy wciąż poszukują nowych terapii, które mogą przynieść poprawę leczenia pacjentów onkologicznych. Onkologia to obszar medycyny, w którym prowadzonych jest najwięcej badań klinicznych. W lutym, miesiącu świadomości onkologicznej, przyglądamy się badaniom klinicznym, które są szansą dla pacjentów na dostęp do najnowszych terapii.

Badania kliniczne stanowią szansę na rozwój efektywniejszych i mniej inwazyjnych metod leczenia pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów. To nie tylko nadzieja na poprawę jakości życia, ale także na dłuższe życie i szansę na wyzdrowienie. Różnorodność rodzajów nowotworów oraz różnice w  skuteczności i bezpieczeństwie terapii stawiają przed badaczami wyzwania. Badania kliniczne są dostosowywane do specyficznych właściwości danego rodzaju nowotworu, a także do różnych rodzajów terapii.

Badania kliniczne w onkologii to przyszłość, która niesie nadzieję dla wielu pacjentów i ich rodzin. Agencja Badań Medycznych sfinansowała blisko 60 projektów z obszaru onkologii i hematologii. Projekty obejmujące leczenie chorób nowotworowych pozostają obecnie jednymi z najczęściej zgłaszanych w ramach wniosków beneficjentów ubiegających się o wsparcie ze środków ABM. W ramach realizacji niekomercyjnych badań klinicznych, badacze z uniwersytetów i instytutów medycznych prowadzą badania wyczekiwane przez pacjentów onkologicznych. Obecnie uruchomione zostało kilkadziesiąt projektów z tej dziedziny. Prezentujemy dotychczasowe efekty kilku wybranych:

Zmniejszenie liczby ciężkich działań niepożądanych w leczeniu raka szyjki macicy

Rak jajnika jest jednym z najpowszechniejszych nowotworów wśród kobiet w Polsce. Leczenie w zaawansowanym stadium choroby jest wyjątkowo wymagające i często wiąże się z ciężkimi działaniami niepożądanymi.

Projekt „Wieloośrodkowe, czteroramienne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające równoważność dawek bewacyzumabu w terapii w I linii leczenia raka jajnika” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ma na celu znalezienie optymalnej dawki bewacyzumabu - leku stosowanego w terapii raka jajnika, który zachowa swoją skuteczność, ale zmniejszy ryzyko działań niepożądanych.

Bewacyzumab jest ważnym składnikiem terapii raka jajnika, ale może powodować poważne skutki uboczne, takie jak perforacje żołądkowo-jelitowe, przetoki, komplikacje w gojeniu ran i wiele innych. Ten projekt proponuje zmniejszenie dawki leku, przy zachowaniu jego skuteczności, aby zmniejszyć toksyczność leczenia onkologicznego.

Personalizowana terapia dla dzieci z rozlanym glejakiem szansą na poprawę jakości życia

Glejak mostu to nowotwór, który stanowi około 8-10% przypadków nowotworów u dzieci. Choroba jest bardzo złośliwa, a średni okres przeżycia wynosi jedynie 8-12 miesięcy. Jednym z podstawowych elementów leczenia jest radioterapia.

Głównym celem badania DIPGen naukowców z Centrum Zdrowia Dziecka jest opracowanie spersonalizowanej terapii oraz ocena skuteczności leków syrolimus i trametynib dla małych pacjentów cierpiących na tę rzadką i agresywną formę nowotworu.

Dotychczasowe efekty to włączenie 25 z planowanych 100 pacjentów z rozpoznanym rozlanym naciekającym glejakiem mostu. Przeprowadzanie szczegółowej oceny patomorfologicznej, badania molekularne oraz analizy materiału genetycznego uzyskanego z tkanki guza i krwi pacjentów.

Stworzenie zaawansowanego systemu informatycznego SAMGen, który pomaga gromadzić i analizować dane medyczne oraz genetyczne, co pozwala na dostosowanie terapii do cech molekularnych nowotworu i ocenę skuteczności leczenia.

Dodatkowo, trwają prace nad utworzeniem globalnej bazy danych molekularnych, która będzie dostępna dla innych badaczy na całym świecie i pomoże w leczeniu innych nowotworów wieku rozwojowego.

Długotrwała poprawa jakości życia i szansa na wyleczenie chorych na nawrotową i oporną białaczkę limfoblastyczną

Terapia CAR-T, będąca jednym z zaawansowanych produktów leczniczych, to prawdziwy przełom w medycynie. Stanowi innowacyjne rozwiązanie terapeutyczne, które może przyczynić się do długotrwałej poprawy jakości życia i szansy na wyleczenie dorosłych chorych na nawrotową białaczkę limfoblastyczną.

Projekt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego skupia się na badaniu aktywności przeciwnowotworowej oraz ewentualnych działań niepożądanych modyfikowanych limfocytów CAR-T anty-CD19 u dorosłych chorych z oporną i nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną B-komórkową, którzy do tej pory nie mieli dostępu do tej terapii ze względu na ograniczenia wiekowe refundacji. Badanie obejmuje grupę 20 pacjentów w wieku od 18 do 65 lat, u których po minimum 2 cyklach chemioterapii indukcyjnej nie zaobserwowano całkowitej remisji lub doszło do nawrotu/progresji choroby.

Z efektami pozostałych wybranych badań można zapoznać się tutaj https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/2472,Kiedy-wyniki-badan-finansowanych-ze-srodkow-Agencji-Badan-Medycznych.html

Informacje na temat wszystkich badań dofinansowanych przez ABM można znaleźć przy pomocy dedykowanej wyszukiwarki:

https://wyszukiwarka.abm.gov.pl/

Opcje strony

do góry