Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych ogłasza plan działalności na 2024 rok: Nowe inicjatywy na rzecz rozwoju medycyny i poprawy opieki zdrowotnej w Polsce

Rok 2024 zapowiada znaczące zmiany w polskim sektorze farmaceutycznym. ABM ma w planach ogłoszenie 5 konkursów oraz przeprowadzenie 2 projektów własnych o łącznej alokacje dwóch miliardów złotych. Wśród kluczowych inicjatyw znajdują się nowe programy profilaktyczne, zwiększenie dostępu do innowacyjnych terapii oraz znaczące zainwestowanie w badania nad chorobami cywilizacyjnymi. Polska  będzie dążyć do zwiększenia globalnej konkurencyjności lokalnych firm farmaceutycznych. Rok 2024 stanie się areną dla innowacji, które mogą rewolucjonizować opiekę zdrowotną i zwiększyć konkurencyjność Polski na międzynarodowej scenie farmaceutycznej. 

2024 rok to kontynuacja idei wspierania konkursów dedykowanych niekomercyjnym badaniom klinicznym, w szczególnie palących obszarach: kardiologii, neurologii, psychiatrii, autoimmunologii oraz chorobom zakaźnym. Szczególne miejsce poświęcona zostało także onkologii, w ramach którego ABM zaplanowało osobny dedykowany konkurs o łącznej alokacji 1000 mln zł. Zaplanowany nabór obejmie w szczególności terapie onkologiczne personalizowane i celowane.

Ponadto, ABM zaplanowało konkurs dedykowany opracowaniu i rozwojowi nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych, produktów o modyfikowanym uwalnianiu,  produktów leczniczych złożonych, generycznych i biopodobnych produktów leczniczych. Celem konkursu jest m.in. rozwój nowych terapii opartych o produkty lecznicze o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, w tym przeciwgrzybiczym.             

W drugiej połowie roku wznawiany będzie natomiast konkurs dedykowany tworzeniu Centrów Wsparcia  Badań Klinicznych. Rok 2024 r. zakończy nabór na projekty w zakresie medycyny translacyjnej  w modelu from bench to bedside, wykorzystywanych do opracowywania lepszych sposobów leczenia pacjentów w warunkach klinicznych, które mogą stanowić bardzo istotny element budowania konkurencyjności polskich ośrodków biotechnologicznych w Europie. To pierwszy taki projekt w Polsce.

 

Harmonogram konkursów ABM na 2024 r.

Numer konkursu Obszar tematyczny Alokacja (PLN) Planowany termin ogłoszenia konkurs
ABM/2024/1 Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze 300 mln zł  I kwartał 2024 r. 
ABM/2024/2 Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze w obszarze onkologii 600 mln  II kwartał 2024 r. 
ABM/2024/3 Konkurs na rozwój projektów badawczorozwojowych z obszaru medycyny translacyjnej – TransMED SEED (Edycja 1) 300 mln zł IV kwartał 2024 r. 
ABM/2024/4 Konkurs na rozwój Polskiej Sieci Badań Klinicznych przez utworzenie nowych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych 150 mln zł IV kwartał 2024 r. 
ABM/2024/5 Konkurs na komercyjne projekty w obszarze rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych oraz odpowiedników oryginalnych produktów leczniczych w tym nowych postaci farmaceutycznych i nowych zastosowań znanych substancji czynnych oraz kombinacji substancji czynnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym 300 mln zł I V kwartał 2024 r.
     

 

Opcje strony

do góry