Aktualnie znajdujesz się na:

Raport Rozpoznawczy ABM – Analiza potrzeb, trendów i możliwości w badaniach biomedycznych

Agencja Badań Medycznych publikuje raport rozpoznawczypotrzeb, trendów i możliwości w badaniach biomedycznych.

Celem raportu jest dokonanie rozpoznania bieżących możliwości i trendów na rynku badań klinicznych z perspektywy potrzeb polskich pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia dla określenia kluczowych obszarów rekomendowanych do uwzględnienia w Planach Działalności ABM na kolejne lata.

Treści i wnioski przedstawione w ramach niniejszej analizy stanowią doprecyzowanie kierunków i obszarów określonych dotychczas w dokumentach Strategicznych ABM oraz są merytorycznym uzasadnieniem dla poszczególnych obszarów kluczowych i elementów premiowanych.

Trendy poruszane w niniejszym raporcie ogniskują się wokół szczególnie istotnych priorytetów badawczo-rozwojowych, które zazębiają się ze sobą tematycznie:

  • Medycyny Translacyjnej – rozwoju innowacyjnych biomarkerów oraz narzędzi diagnostycznych stanowiących podstawę do wdrażania terapii celowanych i spersonalizowanych;
  • Medycyny Cyfrowej – opartej m.in. o diagnostykę multiomiczną ze szczególnym uwzględnieniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS), telemedycynę, terapie cyfrowe, analizy RWE/RWD, duże wolumeny danych i algorytmy AI;
  • Bezpieczeństwa Lekowego – zapewnienie substancji czynnych, leków generycznych i biopodobnych oraz terapii zaawansowanych produkowanych w Polsce w ramach budowania odporności systemu ochrony zdrowia na kryzysy ponadpaństwowe oraz realia starzejącego się społeczeństwa;
  • Nowoczesnych Schematów Badawczych – m.in. badań zdecentralizowanych, koszykowych, parasolowych, platformowych, czy badań typu N-of-1. Raport stanowi również mapę potrzeb w określonych obszarach terapeutycznych: • Kardiologii – z niską percepcją zagrożeń w świadomości społecznej,
  •  Onkologii – zwłaszcza nowotworów płuc, •
  • Neurologii, psychiatrii i psychologii – ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurodegeneracyjnych
  • Chorób autoimmunologicznych,
  • Chorób zakaźnych
  • Chorób rzadkich i ultrarzadkich.

Odpowiedzią Agencji na analizę klarujących się trendów i potrzeb są przedstawione w Rozdziale 8. kluczowe obszary niekomercyjne, komercyjne i strategiczne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, które stanowią syntezę wniosków z niniejszego raportu i dają podstawę do szerokiej debaty eksperckiej nad kształtem Planów Działalności Agencji na najbliższe lata.

Opcje strony

do góry