Aktualnie znajdujesz się na:

Odkryj potencjał CWBK – Poznaj Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Od otwarcia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (CWBK PUM) minęło już półtora roku. Nadrzędnym celem CWBK PUM jest wzrost dostępu pacjentów do najnowszych metod terapeutycznych i innowacyjnych technologii medycznych poprzez optymalizację współpracy pomiędzy badaczem, ośrodkiem i sponsorem z jednoczesnym systemowym i profesjonalnym prowadzeniem badań klinicznych o wysokim standardzie.

CWBK PUM powstało w ramach konkursu, realizowanego przez Agencję Badań Medycznych (ABM) ABM/2021/4, którego celem było utworzenie i rozwój niezależnych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych w Polsce.

W dniu 22 czerwca 2022 roku Centrum rozpoczęło swoją działalność na rzecz wcześniej powołanego Konsorcjum. CWBK PUM, finansowane z budżetu Państwa ze środków od Agencji Badań Medycznych, jest pozawydziałową jednostką organizacyjną PUM w Szczecinie, prowadzącą działalność we współpracy z naukowo-dydaktycznymi jednostkami wydziałowymi oraz członkami Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - jako lider projektu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (SPSK1) oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie (SPSK2).

Centrum, na powierzchni ponad 420 m2, ma do dyspozycji gabinety lekarskie, pomieszczenia zabiegowe, wypoczynkowe, administracyjne i socjalne. Każde z pomieszczeń zostało indywidualnie zaprojekowane i wyposażone tak aby zapewnić najwyższy komfort pacjentowi, personelowi medycznemu i administracyjnemu podczas realizacji badań klinicznych. Gwarancją efektywnej współpracy na każdym etapie działania jest 13 osobowy, interdyscyplinarny zespół CWBK PUM, który każdego dnia realizuje swoje zadania: negocjuje, koordynuje, współprojektuje, rozlicza komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne.

Corocznie w ośrodkach klinicznych hospitalizowanych jest ponad 100 tys. pacjentów, dysponując bazą liczącą 1078 łózek szpitalnych. W 57 poradniach dla dorosłych i dzieci w ciągu roku udzielanych jest 350 tys. porad. Pacjenci są objęci opieką w 44 klinikach i oddziałach, które zapewniają możliwość prowadzenia badań klinicznych na najwyższym światowym poziomie, przez 190 badaczy, wysokiej klasy specjalistów, kierujących się zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (ICH GCP).

W ciągu pierwszego roku działalności w CWBK PUM zakontraktowano piętnaście umów na prowadzenie komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych. Kolejne dwadzieścia sześć umów jest na różnych poziomach negocjacji ze sponsorami. W propozycji jest około 70 badań komercyjnych i niekomercyjnych.

Aktualnie w SPSK1 i SPSK2 prowadzone są badania kliniczne w zakresie: reumatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, endokrynologii, nefrologii, pediatrii, neonatologii, gastroenterologii, ginekologii i położnictwa, kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, okulistyki, urologii, onkologii, hematologii, transplantologii i chorób rzadkich.

Potencjał badawczy ośrodka daje szansę na realizację innowacyjnych projektów naukowych w szerokim zakresie.  Rosnący rynek badań klinicznych to rosnące wymagania w zmieniającym się środowisku projektów medycznych. Dlatego celem CWBK PUM jest ciągły rozwój, osiąganie najwyższych standardów w prowadzeniu badań klinicznych, nawiązywanie długofalowej współpracy z renomowanymi Contract Research Organization i Sponsorami, poszerzanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, pozyskiwanie do współpracy młodych badaczy i zwiększanie liczby prowadzonych badań klinicznych w Konsorcjum.

Badania kliniczne stały się obecnie warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii, które dają nadzieję na lepsze i dłuższe życie całemu społeczeństwu, a współpraca z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM daje możliwość bycia częścią tego niezwykle ważnego procesu.

CWBK PUM gwarantuje profesjonalne partnerstwo i współpracę z dynamicznym i ambitnym zespołem.

Więcej informacji na temat CWBK PUM znajduje się na stronie https://www.pum.edu.pl/cwbk

 

Opcje strony

do góry