Aktualnie znajdujesz się na:

Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji

Już 5.12.2023 r. odbędzie się konferencja Agencji Badań Medycznych pn. „Agencja Badań Medycznych – impuls dla rozwoju nauki, zdrowia i innowacji". Wydarzenie będzie okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Agencji Badań Medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych projektów badawczych, które już dziś wspierają polski system ochrony zdrowia. Konferencja stanie się także przestrzenią do dyskusji międzynarodowych ekspertów na temat światowych trendów w badaniach klinicznych, potrzebach i możliwościach rozwoju tego sektora, a także potencjale współpracy sektora publicznego z biznesem.

Gwałtowny postęp, jaki dokonuje się w ostatnich latach w naukach medycznych w wyniku kumulacji wiedzy, badań i doświadczeń, w połączeniu z coraz szybszym rozwojem informatyki, przetwarzania danych i sztucznej inteligencji, napędza nową falę innowacji. Rosnące globalne zdolności do zrozumienia genomu i wykorzystania bioinżynierii poszerzają perspektywę projektowania badań czy poprawę profilaktyki i leczenia chorób. W związku z tym, istotne miejsce podczas konferencji zajmie perspektywa rozwoju innowacyjnych terapii, w tym projekty dofinansowane przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursów dedykowanych terapią personalizowanym z wykorzystaniem m.in. technologii CAR-T, komórek macierzystych czy terapii genowych.

Ważne miejsce w ramach konferencji zajmą także liderzy dofinansowanych przez ABM badań, którzy opowiedzą o dotychczasowym wpływie na zdrowie pacjentów włączonych do realizowanych przez nich projektów.  

W tym roku miałam przyjemność oceniać 5 projektów realizowanych w ramach wcześniejszych konkursów Agencji Badań Medycznych. W tym miejscu chciałam pogratulować wszystkim badaczom za pracę, którą do tej pory wykonali. Nierzadko przedstawione już na tym etapie wyniki przyczyniają się do globalnego poszerzenia wiedzy, również w aspekcie międzynarodowym w dziedzinie postępowania terapeutycznego w określonych grupach pacjentów – podkreśla Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska, Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Realizowane projekty to już dziś dodatkowe środki dla polskich badaczy i jednostek naukowych. Dotychczas Agencja Badań Medycznych dofinansowała blisko 260 projektów o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Dzięki uruchomionym badaniom, ponad 900 jednostek w całym kraju umożliwiło dostęp do badań klinicznych niemal 65 tys. pacjentów. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Agencji Badań Medycznych niemal trzykrotnie wzrosła także liczba niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce. Ostatnie dwa lata to także uruchomienie 23 Centrów Wsparcia Badań Klinicznych rozbudowanych o 18 Centrów Medycyny Cyfrowej zapewniających nowe miejsca pracy, czy lepszy sprzęt w szpitalach, a co najważniejsze dostęp do badań klinicznych w całym kraju.

Ostatnie kilka lat pokazało, jak ważne jest bezpieczeństwo lekowe, czy samowystarczalność kraju z punktu widzenia dostępu pacjentów do leków ratujących życie. W związku z tym, ważne jest stworzenie w Polsce odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić do zainwestowania w produkcję leków, zwłaszcza generycznych oraz biopodobnych. Praca nad usprawnianiem i unowocześnianiem systemu ochrony zdrowia wymaga jednak ścisłej współpracy państwowych instytucji, przemysłu i środowiska naukowego. Zapewnienie infrastruktury, technologii i odpowiedniej współpracy stanowi podstawę rozwoju naszego kraju i zbudowania jego atrakcyjności.

Jak podsumuje Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. Radosław Sierpiński - Mamy świadomość, jak ważny jest dziś dialog ze środowiskiem naukowym, pacjenckim, czy biznesowym. Staramy się przede wszystkim wsłuchiwać w potrzeby środowiska. Jestem przekonany, że nasza kolejna doroczna konferencja stanie się miejscem, gdzie będziemy mogli wspólnie porozmawiać na temat potrzeb, problemów i wyzwań, które stoją przed sektorem biotechnologii i polskim systemem ochrony zdrowia. Wierzę, że po raz kolejny będziemy wykorzystywać tę przestrzeń i wymieniać w bardzo dynamiczny sposób swoje poglądy z beneficjentami, z biznesem i z naukowcami. To jest najbardziej istotne – by w bieżącym dialogu ponad wszelkimi podziałami omawiać priorytety i tak przygotowywać kolejne kierunki dalszych działań tak, by odpowiadały na potrzeby pacjentów.

szczegóły: TUTAJ

 

Opcje strony

do góry