Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja naukowa pn. „Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych” oraz XII Zgromadzenie Ogólne PSBK w Narodowym Instytucie Geriatrii i Reumatologii w Warszawie

W dniach 6-7 listopada 2023 r. w Narodowym Instytucie Geriatrii i Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa pn. „Obecne wyzwania, innowacje w badaniach klinicznych” połączona z XII Zgromadzeniem Ogólnym Polskiej Sieci Badań Klinicznych (PSBK). Celem konferencji jest zbadanie i próba zdefiniowania wyzwań środowiska badań klinicznych w Polsce oraz ośrodków zagranicznych, w obecnej sytuacji pandemicznej.

Pierwszego dnia konferencji omówiono kierunki innowacji w gronie doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania badaniami klinicznym oraz głównych badaczy i pacjentów, współtwórców badań klinicznych, reprezentujących polskie i międzynarodowe środowisko naukowe, biznesowe oraz przedstawicieli administracji publicznej. Tematem dyskusji były również nowe strategie i wyzwania jakie pojawiają się w obszarze badań klinicznych, dotyczące wprowadzanych innowacji i zastosowania nowych metod badawczych, w tym wykorzystania analityki danych i AI, w badaniach klinicznych.

Ostatecznym beneficjentem najnowszych możliwości leczenia zawsze jest pacjent – podkreślił pierwszego dnia konferencji dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych.

Drugi dzień konferencji poświęcony został obecności pacjenta, współtwórcy całego procesu badania klinicznego, z udziałem stowarzyszeń pacjenckich – partnerów panelu. Ta część konferencji została zaplanowana w module otwartym dla środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjenckich oraz osób indywidualnych, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o badaniach klinicznych, są w badaniach klinicznych lub rozważają udział w badaniach.

Podczas obu dni, w trakcie sesji popołudniowych, zaplanowano XII Zgromadzenie Ogólne PSBK, na którym omawiane są kierunki rozwoju tej ważnej inicjatywy oraz plany na 2024 rok. Zgromadzenie Ogólne stanowi również doskonałą okazję do dyskusji na temat nadchodzących priorytetów i wyzwań. Uczestnicy Zgromadzenia, tj. przedstawiciele Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, Obserwatorów oraz Rady Biznesu, mają możliwość podzielenia się swoimi wnioskami oraz wniesieniem wkładu w działalność Sieci.

Opcje strony

do góry