Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie naboru wniosków w Konkursie dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof (ABM/2023/4)

28 września 2023 r. zakończył się nabór wniosków w Konkursie dla przedsiębiorstw na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof (ABM/2023/4).

W ramach naboru złożono 22 wnioski.

Całkowita wartość Projektów wynosi 258 700 003,81 zł

Wszystkie złożone wnioski zostały przekazane do oceny formalnej.

Opcje strony

do góry