Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie listy rankingowej po uwzględnieniu procedury odwoławczej I rundy Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych – edycja II (ABM/2023/1)

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki I rundy Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych – edycja II (ABM/2023/1) po uwzględnieniu procedury odwoławczej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej (w tym procedury odwoławczej) rekomendację do dofinansowania w Konkursie utrzymano w liczbie 11 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 138 758 641,24 zł.

Nabór wniosków w I rundzie konkursu trwał od 10 marca 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. W ramach Konkursu wpłynęło 19 wniosków o łącznej wartości projektów 227 135 032,91 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 18 wniosków.

Lista rankingowa znajduje się poniżej.

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymali ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: niekomercyjne@abm.gov.pl.

Opcje strony

do góry