Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie wyników Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych (ABM/2022/6) w wyniku zakończenia procedury odwoławczej

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych, która została zaktualizowana po zakończeniu procedury odwoławczej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku rozpatrzenia protestów oraz dostępnej alokacji, finansowanie w ramach konkursu otrzymało 7 projektów, w tym dwa dodatkowe  w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 249 564 766,05 zł.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 22.11.2022 r. do 23.02.2023 r. W ramach Konkursu wpłynęło 13 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowanie 443 002 897,10 zł. Do oceny merytorycznej przekazanych zostało 8 wniosków o łącznej  całkowitej wartości projektów
474 028 161,13 zł (łączne wnioskowane dofinansowanie wynosiło 302 007 125,71 zł).

Lista rankingowa po zakończonej procedurze odwoławczej znajduje się poniżej.

 

Szanowni Państwo!

Wszyscy wnioskujący otrzymają ponadto indywidualną informację dotyczącą wyników konkursu oraz przyznanej w ramach projektu punktacji. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: komercyjne@abm.gov.pl.

Opcje strony

do góry