Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie Konkursu nr ABM/2022/3 na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych – po zakończonej procedurze odwoławczej

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2022/3) po zakończonej procedurze odwoławczej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 27 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 328 883 813,11 zł.

Nabór wniosków w konkursie trwał od 11 lipca 2022 r. do 20 października 2022 r. W ramach Konkursu wpłynęło 50 wniosków o łącznej wartości projektów 572 204 048,79 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 49 wniosków.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie konkursem ABM/2022/3 i liczbę złożonych w konkursie projektów badań klinicznych i eksperymentów badawczych dających szansę na poprawę sytuacji pacjentów w Polsce, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, Prezes Agencji podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji o ponad 200 mln zł.

 

 

Lista rankingowa po zakończonej procedurze odwoławczej znajduje się poniżej.

Opcje strony

do góry