Aktualnie znajdujesz się na:

ABM ogłasza Konkurs otwarty na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3)

Głównym celem Konkursu jest zbadanie częstości występowania wielochorobowości, oceny jej wpływu na stan zdrowia polskiej populacji, oceny występujących czynników ryzyka, wykorzystanie narzędzi do modelowania trendów, a także zastosowanie uzyskanej wiedzy do poprawy postępowania profilaktycznego oraz diagnostyczno-terapeutycznego. Niniejszy cel będzie realizowany poprzez rozwój jakościowych badań epidemiologicznych.Projekty składane w ramach Konkursu muszą posiadać status:

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych, dotyczących prowadzenia obserwacji/analizy/interwencji profilaktycznej wśród osób narażonych na dany czynnik w celu oceny przyczynowo-skutkowej występowania lub rozwoju wielochorobowości bądź też ocenę działań profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju wielochorobowości w polskiej populacji;

i/lub

  • niekomercyjnych badań epidemiologicznych wykorzystujących narzędzia/aplikacje do pogłębionej analizy danych w zakresie stanu zdrowia danej populacji.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu badania epidemiologicznego, jako obowiązkowy załącznik do wniosku należy przedstawić schemat protokołu badania epidemiologicznego.

Nabór adresowany jest do podmiotów takich jak: uczelnie wyższe; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; PAN; instytuty naukowe PAN;  instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego; podmioty lecznicze dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, które podejmują możliwość realizacji projektów w postaci niekomercyjnych badań klinicznych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków w systemie trwa :

  • od dnia 16 maja 2023 r. od godziny 12:01:00 do dnia 4 września 2023 r. do godziny 12:00:59

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

100 mln PLN. Minimalna wartość Projektu w ramach Konkursu wynosi 5 mln zł, natomiast brak jest limitu związanego z maksymalną kwotą wartości Projektu.

Kontakt

Pytania odnośnie składania wniosków w konkursie proszę kierować na adres: epidemiologia@abm.gov.pl

Webinarium

14 czerwca 2023 r. w godzinach 11.00-14.00 planowane jest webinarium online dla potencjalnych Wnioskodawców, podczas którego zostaną zaprezentowane i omówione m.in. podstawowe złożenia Konkursu oraz koszty możliwe do poniesienia w ramach składanych Projektów.

Zapraszamy do zapisu na webinarium po linkiem: https://abm.gov.pl/pl/kursy/82k84,Webinarium-dot-konkuru-otwartego-na-realizacje-badan-epidemiologicznych-dotyczac.html

Opcje strony

do góry