Aktualnie znajdujesz się na:

Podsumowanie szkolenia pt. „Biomedyczne badania naukowe – jak zacząć i zdobyć grant?”

Biomedyczne badania naukowe przyczyniają się do postępu w medycynie, a w efekcie do zwiększenia długości i jakości życia społeczeństwa. Co więcej, korzyści z badań biomedycznych odnoszą nie tylko pacjenci, ale również lekarze poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji. Mają oni możliwość udziału w szkoleniach czy konferencjach naukowych, a tym samym do kontaktu z międzynarodowym środowiskiem medycznym. Zwiększanie kompetencji przez lekarzy jest niezwykle istotne, ponieważ przyczynia się do rozwoju wielu sektorów rynku oraz skuteczniejszego leczenia pacjentów.

Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom Agencja Badań Medycznych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia zorganizowała serię szkoleń pt. „Biomedyczne badania naukowe – jak zacząć i zdobyć grant?” realizowane w ramach projektu Pakiet dla Młodych – wzmocnienie kompetencji. Szkolenie odbyło się w trzech terminach do wyboru: 17 i 26 kwietnia oraz 12 maja 2023 r. za pośrednictwem platformy internetowej Zoom.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy dotyczącej metodologii i rodzajów badań biomedycznych, różnic pomiędzy eksperymentem medycznym, a badaniem klinicznym w odniesieniu do aspektów etyczno-prawnych oraz przeprowadzenie przez cały proces realizacji badania klinicznego.

Prelegentami podczas szkolenia byli:

  • dr inż. Zuzanna Nowak-Życzyńska- Główny specjalista ds. analizy danych i projektów strategicznych, ABM
  • Łukasz Pronicki - Starszy specjalista ds. badań klinicznych, ABM
  • mgr, MBA, r.pr. Magdalena Filipkiewicz- Kierownik Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, Instytut CZMP

Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy więc nadzieję, że nabyta podczas nich wiedza przyczyni się do wzmocnienia kompetencji przyszłych lekarzy i lekarzy-dentystów.

Bardzo dziękujemy wszystkim zainteresowanym za aktywny udział w szkoleniach oraz za żywą dyskusję, która pojawiła się na każdym z nich.

 

Opcje strony

do góry