Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie oceny formalnej w Konkursie dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym (ABM/2022/7)

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków złożonych w Konkursie dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym (ABM/2022/7) do oceny merytorycznej przekazanych zostało 5 wniosków na łączną wartość 22 796 509,53 zł.

Opcje strony

do góry