Aktualnie znajdujesz się na:

Rekomendacje - rozpowszechnienie informacji o badaniach klinicznych wśród pacjentów

Informowanie pacjenta o prowadzonych badaniach klinicznych jest nieodzownym elementem w procesie rekrutowania uczestników badań klinicznych. Materiały informacyjne przybierają różne formy, od plakatów i broszur, po ogłoszenia w portalach społecznościowych.  Bez względu jednak na sposób przekazu, publikowane materiały powinny uzyskać pozytywną opinię właściwej Komisji Bioetycznej, jak również powinny spełniać określone warunki opisane w wytycznych unijnych.

Ze względu na pojawiające się coraz częściej materiały informacyjne, które nie spełniają podstawowych wymogów, w trosce o bezpieczeństwo oraz budowanie świadomości pacjentów o badaniach klinicznych, Agencja Badań Medycznych opracowała „Rekomendacje dotyczące rozpowszechniania informacji o badaniach klinicznych wśród pacjentów”.

Rekomendacje zostały stworzone z myślą o wsparciu sponsorów oraz badaczy, aby przekazywać informacje pacjentom w sposób wyczerpujący, rzetelny i zgodny z prawem. Dokument zawiera opis poprawnie przygotowanych materiałów z rozróżnieniem informacji o rekrutacji, jak również informacji o badaniu klinicznym przed uzyskaniem świadomej zgody, omawia zasady prekwalifikacji do badania oraz zawiera przykład, na co zwrócić uwagę informując o badaniu klinicznym.

Mamy nadzieję, że stworzone Rekomendacje będą pomocne przy tworzeniu poprawnych materiałów informacyjnych pojawiających się w przestrzeni publicznej.   

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Opcje strony

do góry