Aktualnie znajdujesz się na:

Zakończenie naboru wniosków w Konkursie dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję

W Konkursie dla przedsiębiorstw na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym (ABM/2022/7) wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 55 843 840, 96 zł. Alokacja w konkursie wynosi 30 000 000,00 zł.

Przedmiotem projektów są wyroby medyczne/ wyroby medyczne do diagnostyki in vitro m. in.:

- posiadające zdalną funkcją pomiarową i monitorowania w dziedzinie neurologii i kardiologii;

- wspierające diagnostykę chorób uszu;

- w formie platform cyfrowych wpierających proces stawiania diagnozy w dziedzinach takich jak psychiatria, ginekologia i onkologia.

Opcje strony

do góry